כניסת חברים למערכת המידע
שם משתמש:

סיסמה:


קהילה:   
זכור אותי:

אודות בנק הזמן


בנק הזמן הוא פרויקט משותף של החברה למתנסים, ג'וינט ישראל, החברה הירושלמית למינהלים קהילתיים, הקרן לירושלים, אגף חברה והיחידה העירונית להתנדבות באגף הרווחה בעירית ירושלים.

 בנק הזמן- פרויקט קהילתי חדשני בו כל אחד יכול לתת ולכל אחד מגיע לקבל.

הרעיון בבסיס הפרויקט הוא ש"זמן שווה זמן". שעה של נתינה בתחום מסוים, מזכה את הנותן בשעה של קבלה בתחום אחר, אותו הוא בוחר ממאגר היכולות שנצברו בקהילה.  

בבנק הזמן הזמן של כולם שווה- כל אחד הוא גם נותן וגם מקבל. כל שירות מתומחר לפי משך הזמן הנדרש לספקו ולא לפי הערך שלו בשוק הכלכלי.

 בנק הזמן מושתת על הרעיון בו אנשים "מפקידים" את זמנם בבנק ע"י מתן עזרה לאחרים בתחומים מגוונים ו"פודים" את זמנם כאשר הם צריכים שמשהו ייעשה למענם. בבנק אין "מתנדבים" אלא "תורמי זמן" ו"מקבלי זמן".
ניתן לתרום בכל תחום שהוא, מעזרה בלימודים וייעוץ כלכלי ועד לעזרה בגינה. כל אדם יכול לבחור במה הוא רוצה לתרום ומה הוא רוצה לקבל, בזמן ובמקום הנוחים לו.
  
בנק הזמן מניע יחסי גומלין בין התושבים בקהילה העוזרים והנעזרים בתחומי חיים שונים במסגרת שלאחד על אחד, ומתאם ביניהם.
חברי הקהילה מתחברים לפרטים אחרים בקהילה וכך נוצרת שרשרת של נתינה וקבלה. שרשרת זו מהווה תשתית לבניית הקהילה.

בנק הזמן פועל בשלושה מישורי פעילות מרכזיים
  • פרטים: הנעת יחסי גומלין בין תושבים בקהילה העוזרים ונעזרים בתחומי חיים שונים במסגרת של אחד על אחד. למשל – טובה מסייעת לדניאלה בקניות מהשוק ובתמורה מקבלת מרותי שעורי פסנתר.
  • ארגונים: שיתוף פעולה עם ארגונים הפועלים בקהילה במסגרת פורום 'שולחן עגול'. בנק הזמן מספק תורמי זמן לפעילות בארגונים ובתמורה הארגונים מתחייבים לפעילות קהילתית.
  • קבוצות: ייזום פרוייקטים קהילתיים המפעילים קבוצות עניין בנושאים שונים. את הקבוצות מפעילים חברי הבנק.

 איפה בנק הזמן יכול לפעול
במקום פיזי כמו מינהל קהילתי, בית מתנדב ישובי, מרכז שכונתי וכדומה. הבנק מאגד בתוכו את הצרכים והיכולות של הסביבה ומחבר ביניהם. המערך מתופעל תוך קישור בין גופים וארגונים שונים בקהילה אשר יכולים לשמש כמספקי משאבים או כמשתמשים במשאבים.

 
מי שותף בבנק הזמן?
בנק הזמן משלב בתוכו את כל הגופים הפועלים בקהילה (אנשים פרטיים, ארגונים, עסקים וקבוצות) ומגייס אותם לפעול בשילוב למען מטרות הקהילה.
 
teamtrain