כניסת חברים למערכת המידע
שם משתמש:

סיסמה:


קהילה:   
זכור אותי:

איך פועל בנק הזמן?


 

  1. 1. מילוי טופס של בנק הזמן בדוכני השיווק, באינטרנט, טלפון, פקס או במשרד.

  2. 2. ראיון על ידי צוות בנק הזמן במרכז הקהילתי.

  3. 3. המרואיין בוחר מבין האפשרויות השונות במה היה מעוניין לתרום ולהיתרם ומדרג לפי העדפתו.

  4. 4. המראיין בודק את אפשרויות השיבוץ השונות על פי העדפות המרואיין.

  5. 5. אם השיבוץ הוא לארגון, על הארגון להתקשר לתורם הזמן תוך יומיים לכל היותר על מנת לקבוע עמו פגישה. אם השיבוץ הוא לאדם פרטי, על תורם הזמן להתקשר למקבל הזמן תוך יומיים לכל היותר מרגע ביצוע ההתאמה על ידי בנק הזמן .

  6. 6. לאחר הפגישה, על המשובצים ליידע את בנק הזמן על התוצאות. אם מסיבה כלשהי, מתברר שהשידוך אינו מתאים, יש להודיע על כך ל בנק הזמן והצוות ימצא שידוך אחר.

  7. 7. במידה והוחלט על המשך חלופת זמן בין התורם והמקבל, יש לדווח ל בנק הזמן בפקס/טלפון/אינטרנט בכל חודש על השעות שניתנו והתקבלו.

 

teamtrain